Fotolia_169882410_XXL.jpg

Ludzie. Wartości. MEWA.

Twoja przyszłość w MEWA

Dlaczego warto rozpocząć u nas swoje życie zawodowe

Mamy prostą i skuteczną strategię działania jako przedsiębiorstwo i pracodawca: nie podążamy za trendami, sami je wyznaczamy! Nie myślimy kategoriami bilansów kwartalnych, lecz kierujemy naszą polityką rozwoju firmy w sposób długofalowy i zrównoważony. W ten sposób o własnych siłach osiągamy nasz cel – stały wzrost, który jest najlepszą formą zabezpieczenia przyszłości MEWA i naszych pracowników. Stabilne miejsce pracy, doskonalenie zawodowe, dodatkowe świadczenia dla pracowników – chcemy, abyś wykonywał swoją pracę z przyjemnością.

Dzięki wysokiej jakości naszych produktów i usług zyskaliśmy na rynku doskonałą renomę. Dążymy do tego, by również jako pracodawca należeć do grona najlepszych. Chcemy, abyś wykonywał swoją pracę z przyjemnością i z pełnym przekonaniem postrzegał MEWA jako firmę, która spełnia Twoje oczekiwania.

A to dlatego, że wiemy, że firmę MEWA tworzą pracownicy – ich doświadczenia, ich decyzje i ich codzienne relacje w miejscu pracy.

Zapewniamy stabilność i perspektywy na przyszłość

Jesteśmy świadomi zwieńczonego sukcesem rozwoju firmy MEWA od momentu jej założenia w 1908 roku – nie spoczywamy jednak na laurach. Dotychczasowy sukces jest dla nas tym większą motywacją, aby w oparciu o specjalistyczną wiedzę, z wiarą we własne siły, ciekawością, ale również z rozwagą i wyczuciem wcielać w życie nasze różnorodne plany.

Dbamy o to, abyś zawsze miał najwyższe kwalifikacje

Już na samym początku swojego życia zawodowego otrzymujesz dostęp do naszego wewnętrznego programu doskonalenia. Znajdziesz tu bogaty wybór obowiązkowych szkoleń oraz ofertę seminariów dla chętnych. Obejmuje on różnorodne zagadnienia od ogólnych wiadomości na temat tekstyliów, sprzedaży i innych dziedzin przez ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo na stanowisku pracy po zarządzanie czasem.

W odbywających się co roku rozmowach z pracownikami omawiane jest zarówno zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji w związku z zajmowanym stanowiskiem, jak i indywidualne możliwości doskonalenia zawodowego. Jeżeli nie jest możliwe zorganizowanie odpowiednich szkoleń wewnętrznych, po konsultacji z przełożonym oczywiście można skorzystać również z zewnętrznych możliwości kształcenia.

Verena Götz-Lombardo i Giuseppe Lombardo

Dajemy szansę tym, którzy chcą do nas dołączyć – w kraju i zagranicą

Wierzymy w to, że jesteś gotów kontynuować pełną sukcesów historię MEWA razem z nami – z ogromnym zaangażowaniem i zorientowaniem na klienta, w duchu przedsiębiorczości oraz z dużą odwagą i optymizmem. Wspieramy Cię w tym zapewniając trzy różne ścieżki kariery: kariery specjalistycznej zwanej też ekspercką, kariery kierowniczej i kariery projektowej. W ten sposób umożliwiamy aktywnym pracownikom o dużym potencjale strukturalne zaplanowanie swojej drogi zawodowej w MEWA.A jeżeli myślisz o pracy zagranicą, oferujemy możliwości zatrudnienia również w innych europejskich lokalizacjach MEWA. Jeżeli oprócz języka niemieckiego, swobodnie komunikujesz się również w języku danego kraju, wspólnie sprawdzimy możliwości zatrudnienia w ramach realizowanego w tym kraju projektu lub w ramach rozszerzania naszej działalności międzynarodowej.


To ludzie są w centrum

Firma MEWA to ludzie, którzy ją tworzą: ta świadomość jest głęboko zakorzeniona w tradycji naszego przedsiębiorstwa.W MEWA dokładamy wszelkich starań, abyś – obojętne gdzie i na jakim stanowisku pracujesz – zawsze mógł odnajdywać w swojej pracy sens, satysfakcję i poszanowanie wartości. Naszych pracowników nie traktujemy jak zasoby, ale widzimy w nich ludzi o indywidualnych zdolnościach, planach i potrzebach. Szczególnie leży nam na sercu zachowanie zdrowej równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Stwarzamy ku temu odpowiednie możliwości – na ile pozwalają na to warunki w firmie – między innymi poprzez elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej z domu.Każdy pracownik dzięki swoim kwalifikacjom i pasji, swoim umiejętnościom i duchowi pracy zespołowej ma wkład we wspólny sukces naszej firmy. Równocześnie przed wszystkimi – wykwalifikowanymi specjalistami, pracownikami innych branż i osobami rozpoczynającymi życie zawodowe – otwieramy szansę, by mogli osiągnąć jak najwięcej. Doceniamy zaangażowanie naszych pracowników na wiele różnych sposobów. Między innymi wypłacamy dodatek urlopowy i bonus świąteczny, dodatki do świadczeń majątkowych oraz zapewniamy szeroką ofertę dodatkowych świadczeń dla pracowników.


Żyjemy zgodnie z naszymi wartościami

Nasz wspólny kanon wartości tworzy fundament naszej kultury pracy: indywidualne podejście, gospodarność, środowisko, jakość, kwalifikacje, poczucie odpowiedzialności i inwestowanie. Co odróżnia nas w takim razie od innych? Żyjemy zgodnie z naszymi wartościami – konsekwentnie i z zaangażowaniem. Tylko tam, gdzie pracodawca i pracownik dzielą te same wartości, może powstać trwała więź oparta na zaufaniu.W naszym rozumieniu kultury zawiera się również wizja przedsiębiorstwa otwartego: w szerokim spektrum indywidualnych modeli życia i horyzontów doświadczeń naszych pracowników widzimy ogromne bogactwo naszej wspólnej pracy w firmie. Otwieramy się na tę różnorodność i podchodzimy do niej z szacunkiem.


Wartości podstawowe

Zdobyliśmy wiele wyróżnień

Nasza renoma wiodącego usługodawcy i pracodawcy znajduje regularne potwierdzenie – w formie wyróżnień, takich jak „Marka stulecia” („Marke des Jahrhunderts”) , „Nagroda za zrównoważony rozwój” („Nachhaltigkeitspreis”), nagród „Najlepsze miejsca pracy w Niemczech” („Deutschlands beste Jobs mit Zukunft”) i „Wiodący Pracodawcy Europy” („Leading Employers Europe”), czy nominacji do nagrody „Doskonałość w zakresie HR” („HR Excellence Award”).Jednak najważniejszym dowodem naszej atrakcyjności jako pracodawcy są dla nas ponadprzeciętnie długie staże pracy naszych pracowników – są one wyrazem dużego przywiązania pracowników do firmy i silnej identyfikacji z MEWA.


Wyróżnienia i nagrody

Ułatwiamy początki

Nerwowość i napięcie, wiele nieznanych twarzy, brak orientacji i przede wszystkim: pytania i pytania. Robimy wszytko, by Twój początek pracy w MEWA był możliwie jak najbardziej przyjemny. Towarzyszymy Ci cały czas od momentu podpisania umowy: podczas przybycia na stanowisko pracy i pierwszych kroków w naszym przedsiębiorstwie.W dniu rozpoczęcia pracy zostajesz przyjęty w holu budynku, przedstawiony zespołowi i zapoznany ze swoim stanowiskiem pracy. Podczas jasno zorganizowanego procesu wdrażania otrzymujesz wszystkie informacje i instrukcje niezbędne do podjęcia swoich obowiązków.Później w zależności od stanowiska i lokalizacji następują kolejne kroki, np. oprowadzanie po zakładzie, poznanie wszystkich punktów istotnych ze względów organizacyjnych i osobistych oraz instruktaż dotyczący infrastruktury technicznej.