_Z__2334.tif

Ludzie. Wartości. MEWA.

Ambitni absolwenci

Twój start życia zawodowego w MEWA

Od samego początku mamy duże zaufanie do Twoich umiejętności, tak że w niedługim czasie przejmiesz odpowiedzialność za swoje własne projekty. Czekamy na Twoją aplikację!

Ukończyłeś studia lub kształcenie zawodowe i szukasz teraz atrakcyjnego pracodawcy, który oferuje interesujące perspektywy dla rozpoczynających życie zawodowe? MEWA to właściwy adres. Stwarzamy dobre podstawy pod pełną sukcesów ścieżkę Twojej kariery zawodowej.Po długim okresie nauki nadchodzi czas na praktykę w zawodzie. W MEWA wkraczasz od razu w codzienną działalność przedsiębiorstwa. Tutaj możesz zdobyć nowe umiejętności zawodowe i rozwijać je dalej zgodnie ze swoimi celami. Proces wdrażania nowego pracownika ma jasną strukturę i już podczas wykonywania swoich pierwszych zadań otrzymasz dużą swobodę działania.