_Z__2772.tif

Ludzie. Wartości. MEWA.

Kandydaci z innych branż

Chcesz spróbować czegoś nowego?

Braki w wiedzy na temat naszych produktów, usług i na inne specjalistyczne tematy można uzupełnić podczas intensywnego szkolenia na miejscu pracy oraz podczas szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Czekamy na Twoją aplikację!

Potrzeba skierowania swojej aktywności na nowe tory, nowa sytuacja rodzinna lub


po prostu ochota, by wypłynąć na nieznane wody – istnieją różne powody radykalnych zmian w życiu zawodowym. Takie zmiany zawsze inspirują. MEWA jest otwarta na kandydatów, którzy wnoszą ze sobą doświadczenie z innych branż. Postrzegamy to jako wzbogacenie naszej kultury pracy oraz szansę na nowe impulsy i spojrzenie na wiele spraw z innej perspektywy.Zasadniczo dobre możliwości zmiany branży istnieją na przykład w dziale wsparcia sprzedaży i dziale usług serwisowych oraz na stanowiskach sprzedażowych i technicznych.